Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Grundlagsutskottets och justitiekanslerns ord ska gälla i Karlebyfrågan

Publicerad den:

Folktingets styrelse ser ytterst allvarligt på det intensiva arbete som pågår för att tvinga Karleby att rikta sig mot Uleåborg, detta trots att både grundlagsutskottet och justitiekanslern slagit fast att den områdesindelning som bäst tillgodoser de grundläggande språkliga rättigheterna ska väljas.

– Minister Kiviniemi vill flytta fokus till de 700 svenskspråkiga i Uleåborgsregionen. Så kan man inte resonera. Kärnan i frågeställningen är vad som sker med de 7000 svenskspråkiga i Karlebyregionen beroende på vilket alternativ som väljs, säger Folktingets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (SFP).

Frågan om Mellersta Österbottens orientering har avgjorts i statsrådet genom förordning 20.11.2009 efter grundlagsutskottets och justitiekanslerns ställningstaganden. Uttryckligen utgående från att den språkliga servicen ska kunna tryggas på lång sikt. Folktinget har upprepade gånger ställt sig ytterst frågande till varför minister Kiviniemi inte fogar sig i grundlagsutskottets och justitiekanslers ställningstaganden.

– Förtroendet för processen minskar också till följd av de oroväckande avslöjanden som Svenska Yle gav i går om att de statliga tjänstemännen i Uleåborg och Vasa har språktestats på olika sätt. Ifall testen inte är jämförbara, är detta ytterst graverande. Det är de här språktesten som kan komma att avgöra om det tvåspråkiga Karleby i fortsättningen ska få statlig service utgående från Uleåborg eller Vasa som huvudort.

– Myndigheternas förmåga att säkerställa medborgarnas rätt till service på finska och svenska bygger ju på att de tjänstemän som handhar substansfrågor kan kommunicera både muntligt och skriftligt med finsk- och svenskspråkiga personer på deras eget språk, säger Henriksson.

För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377
 

Liknande