Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget uppvaktade Brottspåföljdsmyndigheten

Publicerad den:

Folktinget uppvaktade i dag Brottspåföljdsmyndighetens generaldirektör Esa Vesterbacka med en skrivelse om svenskspråkiga fångars språkliga rättigheter.

I skrivelsen ber Folktinget Brottspåföljdsmyndigheten utreda de svenskspråkiga fångarnas situation och vidta åtgärder för att säkerställa deras grundläggande språkliga rättigheter. Generaldirektör Vesterbacka gav löfte om att tillsätta en utredning hösten 2010 utifrån Folktingets förslag.

Fångarna har lagenlig rätt att använda finska eller svenska i kontakt med fängelsets personal. Personalen ska självmant se till att fångarnas språkliga rättigheter säkerställs i praktiken.

– Svenskspråkiga fångar har rätt att få muntlig och skriftlig information om sina rättigheter och skyldigheter på svenska, säger Folktingets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

– Svenskspråkiga fångar måste bland annat få psykologisk rådgivning, stöd och vård på sitt eget språk. Det är viktigt att fängelset också erbjuder svenskspråkiga fångar möjlighet att välja utbildning på svenska.

Folktinget har fäst uppmärksamhet vid svenskspråkiga fångars situation flera gånger inom sin verksamhet. Folktinget antog en motion om fångvård på svenska vid sin session år 2005 och ytterligare en motion med fokusering på unga kriminella svenskspråkiga fångar vid sessionen år 2009.

Skrivelsen i sin helhet finns på Folktingets webbplats www.folktinget.fi.

För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377
Ordföranden för Folktingets förvaltningsutskott Bo-Sanfrid Höglund, tfn 050-557 6020
 

Liknande