Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Peggy Heikkinen ny språkskyddssekreterare på Folktinget

Publicerad den:

PM Peggy Heikkinen har valts till ny språkskyddssekreterare vid Svenska Finlands folkting. Heikkinen arbetar för närvarande som minister Astrid Thors specialmedarbetare vid inrikesministeriet och har tidigare arbetat med informationsverksamhet såväl vid Esbo stad som FST och Finlands kommunförbund.

Arbetsutskottet för Folktinget beslöt tidigare i år att tillsätta en ny tjänst som
språkskyddssekreterare eftersom de pågående strukturreformerna i landet förutsätter att den nuvarande språkskyddssekreteraren handlägger förvaltningsärenden. Elva personer hade sökt tjänsten och fyra kallades till intervju. Heikkinen tillträder som språkskyddssekreterare vid folktingets kansli i Helsingfors den 1 september.

För mer information kontakta:

Peggy Heikkinen, 050-456 0808
Stefan Svenfors, 050-512 0420
 

Liknande