Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget anställer språkskyddssekreterare

Publicerad den:

Arbetsutskottet för Svenska Finlands folkting har beslutat att tillsätta en ny tjänst som språkskyddssekreterare efter omorganiseringar inom Folktinget. De pågående strukturreformerna i landet förutsätter att den nuvarande språkskyddssekreteraren handlägger förvaltningsärenden samtidigt som behovet av språkskyddsarbete ständigt ökar. Tjänsten som språkskyddssekreterare lediganslås inom kort och tillsätts från och med september för en period av tre år. Till uppgifterna för den nya språkskyddssekreteraren hör bl.a. att ta emot och följa upp anmälan om språkservice i ärenden där myndigheter inte gett lagstadgad service på svenska. Folktinget har erhållit finansiering av Svenska Kulturfonden för tillsättande av tjänsten.

För ytterligare information kontakta:
Ulla-Maj Wideroos, folktingsordförande, 050-511 3141
Sandra Bergqvist, informatör, 040-534 1108

Liknande