Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget JO-anmäler finansministeriet

Publicerad den:

Folktinget har i dag riktat ett klagomål till justitieombudsmannen på grund av att finansministeriet 17.3.2008 sände begäran om utlåtande enbart på finska till elva kommuner vars majoritetsspråk är svenska. Ärendet gällde förslag om att lägga ner Raseborgs magistrat och magistraten i Åboland och trots förfrågningar sände ministeriet inte ut dokumenten på svenska. Folktinget anser att finansministeriet genom detta förfarande har brutit mot språklagen som klart anger att statliga myndigheter ska använda kommunens majoritetsspråk i skriftväxling med tvåspråkiga kommuner.

− Finansministeriet har brutit mot språklagen, och dessutom i ett ärende som är av mycket stor betydelse för den svenskspråkiga befolkningen. Dylika lagöverträdelser kan vi inte acceptera. Det kan inte godtas att myndigheter ignorerar språklagen, konstaterar folktingsordförande Ulla-Maj Wideroos.

Finansministeriets syfte med remissförfarandet var att inhämta kommunernas utlåtanden om ministeriets förslag att lägga ner Raseborgs magistrat och magistraten i Åboland, som båda har svenska som majoritetsspråk. Enligt förslagen ingår dessa verksamhetsområden därefter i Esbo magistrat respektive Åbonejdens magistrat, vilka har finska som majoritetsspråk.

Klagomålet till justitieombudsmannen finns i sin helhet på www.folktinget.fi

För mer information kontakta:

Stefan Svenfors, folktingssekreterare, 050-512 0420
Kristina Beijar, språkskyddssekreterare, 050-522 9763

Liknande