Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Finansministeriets förslag strider mot språklagen!

Publicerad den:

Folktingets arbetsutskott föreslår att Raseborgs magistrat och magistraten i Åboland fortsätter som självständiga magistrater. Folktinget motsätter sig därmed finansministeriets förslag om att lägga ner dessa magistrater, som båda har svenska som majoritetsspråk.

Finansministeriet föreslår att Raseborgs magistrat och magistraten i Åboland läggs ner och att magistraternas verksamhetsområden därefter ingår i magistraten i Esbo respektive Åbonejdens magistrat, båda med finska som majoritetsspråk. Ministeriet föreslår att verksamhetsenheter i Ekenäs och Pargas kvarstår. Strukturreformen avses träda i kraft 1.1.2009.

Folktinget framhåller att finansministeriets förslag strider mot språklagstiftningen. En jämställd ställning mellan nationalspråken förutsätter att det finns ämbetsdistrikt med finska respektive svenska som majoritetsspråk. Folktinget frågar sig varför ministeriet inte i enlighet med regeringsprogrammet har låtit utvärdera de språkliga konsekvenserna av dessa förslag.

Folktinget understryker att Raseborgs magistrat och magistraten i Åboland ska fortsätta som självständiga magistrater. Om finansministeriet trots allt ser det som nödvändigt med större förvaltningsenheter bör Raseborgs magistrat och magistraten i Åboland sammanslås. Folktinget konstaterar att länsgränsen inte kan utgöra ett hinder för en eventuell samgång, eftersom språkliga rättigheter är en grundlagstryggad rättighet medan administrativa gränser inte är det.

För mer information kontakta:

Ulla-Maj Wideroos, folktingsordförande 050-511 3141
Kristina Beijar, språkskyddssekreterare 050-522 9763

Liknande