Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: Finansministeriet erkände fel

Publicerad den:

Finansministeriet har i ett utlåtande till justitieombudsmannen erkänt att ministeriet handlade fel när man i mars 2008 sände begäran om utlåtande endast på finska till elva kommuner med svenska som majoritetsspråk.

Svenska Finlands folkting riktade ett klagomål till justitieombudsmannen 23.5.2008. Klagomålet gällde finansministeriets förfarande när ministeriet sände begäran om utlåtande med förslag om att lägga ner Raseborgs magistrat och magistraten i Åboland. I klagomålet konstaterade Folktinget att finansministeriets förfarande strider mot språklagstiftningen, eftersom begäran om utlåtande sändes endast på finska.

Folktingets klagomål och en snabb handläggning av ärendet vid JO:s kansli resulterade i att finansministeriet sände begäran om utlåtande på nytt 1.7.2008, denna gång på svenska. Samtidigt förlängde ministeriet remisstiden för samtliga kommuner med svenska som majoritetsspråk.

Kontaktpersoner:
Folktingssekreterare Stefan Svenfors tfn 050-512 0420
Sakkunnig i förvaltningsärenden Kristina Beijar tfn 050-522 9763

Liknande