Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: Karleby hör till Svenskfinland

Publicerad den:

Folktingets förvaltningsutskott har tagit ställning till de förslag till regionindelningar och samarbetsområden för landskapsförbunden som presenteras inom finansministeriets sk. ALKU- projekt. Enligt ett aktuellt förslag avskiljs landskapet Mellersta Österbotten med tvåspråkiga Karleby stad som centralort från övriga Svenskfinland. Folktinget motsätter sig att Karlebyregionen hänvisas till ett samarbetsområde med landskapen Norra Österbotten och Kajanaland.

Folktinget konstaterar att det finns många, kulturella, språkliga, ekonomiska och administrativa band som förenar Karlebyregionen med landskapen Österbotten och Södra Österbotten. Karleby stad är tvåspråkig med över 6300 svenskspråkiga invånare. Karleby samt Jakobstad i landskapet Österbotten hör till samma ekonomiska område och pendlingsområde. En splittring får därför avsevärda konsekvenser för hela regionen.

Folktinget betonar dessutom att Karleby stadsstyrelse i ett eget utlåtande 18.8.2008 väljer Österbotten och Södra Österbotten som samarbetsområde. Två tredjedelar av landskapets invånare bor i Karleby från början av år 2009.

Finansministeriet tillsatte i juni 2007 ett projekt med syfte att bland annat revidera de statliga myndigheternas regionindelning. Projektet omfattar länsstyrelserna, TE-centralerna, miljöcentralerna, miljötillståndsmyndigheterna, vägdistrikten och arbetarskyddsdistrikten. Avsikten är att den statliga regionförvaltningen koncentreras till två nya regionförvaltningsmyndigheter. Förslagen till regionindelningar och samarbetsområden ingår i en mellanrapport från 18.6.2008.

Folktingets utlåtande finns på webbadressen www.folktinget.fi.

Mera information:
Förvaltningsutskottets ordförande Bo-Sanfrid Höglund tfn 050-557 6020
Förvaltningsutskottets sekreterare Kristina Beijar tfn 050-522 9763

Liknande