Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget föreslår en språkstrategi för nödcentralsverket

Publicerad den:

Folktingets styrelse har i en skrivelse till inrikesminister Anne Holmlund uppmärksammat på de brister som finns i nödcentralernas svenska service. Folktinget har tagit del av undersökningen Språkbarometern 2008 som publiceras senare i höst. Undersökningen ger vid handen att det finns stora regionala skillnader i hur den språkliga servicen sköts.

Folktinget uppmanar inrikesministeriet att uppgöra en språkstrategi för nödcentralsverket, där man uppställer konkreta mål och ger anvisningar om hur den språkliga servicen ska skötas i praktiken. Vidare föreslår Folktinget att inrikesministeriet i samband med den allmänna utvärderingen av nödcentralernas verksamhet och servicens kvalitet i fortsättningen bör undersöka hur servicen på svenska fungerar och hur den svenskspråkiga befolkningen utvärderar nödcentralernas tjänster. I dagens läge finns den språkliga aspekten inte med i nödcentralernas egna rapporter och enkäter, trots att både statsrådet och riksdagen har betonat att servicen ska fungera på båda nationalspråken.

Folktingets styrelse poängterar att samtliga hjälpsökande i alla enskilda fall ska kunna använda svenska i sina kontakter med nödcentralen. Människor i nöd har ofta mycket svårt att använda något annat språk än sitt modersmål, oberoende av övriga språkkunskaper.

För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande, Ulla-Maj Wideroos, tfn 050-511 3141
Folktingssekreterare Stefan Svenfors, tfn 050-512 0420

Institutet för finlandssvensk samhällsforskning vid Åbo Akademi står bakom Språkbarometern. Ytterligare information om Språkbarometern 2008 ges av forskare Kjell Herberts, tfn 050-363 2895.

Liknande