Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktingsledamöterna utses på basis av 2131 kandidaters röster

Publicerad den:

Folktingsledamöterna utses i samband med kommunalval så att fördelningen av ledamotsplatserna bestäms utifrån antalet röster som tillfallit partiernas svenska kommunalvalskandidater. Svenska kandidater är de kommunalvalskandidater som i befolkningsdatasystemet angett svenska som sitt modersmål – alla röster som getts åt dem räknas automatiskt med. I kommunalvalet år 2008 har 1935 kandidater svenska som modersmål i befolkningsdatasystemet. Centern, Sdp, Gröna, Kd, Saml Sfp och Vf har ställt upp kandidater till Folktinget.

Partierna kan begära att också andra kommunalvalskandidater ska räknas med som svenska. För att dessa personer ska räknas med ska personerna ha arbetat för det svenska språket i Finland och verkat i svenskspråkiga politiska organisationer samt uppge svensk titel eller yrkesbeteckning i den officiella sammanställningen av kandidatlistorna i kommunalvalet

Partierna har gjort framställningar om att ytterligare 199 kommunalvalskandidaters röster ska räknas dem tillgodo. Folktingets mandatfördelningsnämnd godkände framställan för 196 kandidaters del. Två förkastades p.g.a. att de inte hade titel på svenska och en för att han som svenskregistrerad automatiskt räknas med.

I bilaga finns statistik över partiernas framställningar till mandatfördelningsnämnden.

För mera information, kontakta:
Folktingets mandatfördelningsnämnds ordförande, Christian Sjöstrand tfn 050-599 7876
Folktingets biträdande folktingssekreterare, Viveca Lahti tfn 050-337 5320

Liknande