Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget uppvaktade minister Mari Kiviniemi

Publicerad den:

Svenska Finlands folkting uppvaktade i dag förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi med en skrivelse om aktuella förvaltningsfrågor. Folktinget har under år 2008 tagit ställning till flera projekt inom finansministeriets verksamhetsområde och ville ytterligare med minister Kiviniemi diskutera angelägna svenska frågor som har anknytning till reformerna.

De strukturprojekt som Folktinget diskuterade med ministern var:

– Raseborgs magistrat och magistraten i Åboland, eftersom finansministeriet har föreslagit att verksamheten läggs ner och magistraterna sammanslås med Esbo magistrat respektive magistraten i Åboregionen.

– Den kommunala konsumentrådgivningen, som överförs till tre ansvarsmagistrater i landet. En styrgrupp vid finansministeriet har föreslagit att tre konsumentrådgivare med utmärkta kunskaper i svenska handhar konsumentrådgivningen på svenska i framtiden.

– Statens regionförvaltning, det sk. ALKU-projektet. Landskapet Mellersta Österbottens inriktning inom den kommande statliga regionindelningen och Kustens skogscentrals framtid har aktualiserats inom detta strukturprojekt.

Folktinget anser att Raseborgs magistrat och Åbolands magistrat, båda med svenska som majoritetsspråk, bör bevaras eller alternativt samgå. Folktinget bedömer att antalet konsumentrådgivare med utmärkta kunskaper i svenska vid ansvarsmagistraterna måste utökas betydligt. Folktinget anser att landskapet Mellersta Österbotten med Karleby som centralort bör hänföras söderut när den statliga regionindelningen avgörs, och därtill att Kustens skogscentral bör bevaras som garanti för en tvåspråkig skogsförvaltning i Finland.

Folktinget konstaterar i skrivelsen att de språkliga rättigheterna bör prioriteras vid strukturreformer inom förvaltningen. De språkliga rättigheterna är grundlagstryggade, medan administrativa gränser inte är det.

Folktingets skrivelse finns på webbplatsen www.folktinget.fi.

Mera information:
folktingsordförande Ulla-Maj Wideroos, tfn 050-511 3141
folktingssekreterare Stefan Svenfors, tfn 050-510 0420
sakkunnig i förvaltningsärenden Kristina Beijar, tfn 050-522 9763

Liknande