Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Nödmeddelanden bör alltid sändas ut på både finska och svenska

Publicerad den:

Folktinget har sänt en skrivelse till Kommunikationsministeriet i anledning av det nödmeddelande som fredagen den 30 januari 2009 sändes ut via radio- och TV-kanaler angående branden vid Abloy-fabriken i Joensuu. Nödmeddelandet sändes ut endast på finska, vilket är lagstridigt. Enligt språklagen (423/2003) är det helt entydigt att alla nödmeddelanden som ges i landet, oberoende av vilka geografiska områden nödmeddelandet gäller, alltid bör publiceras på landets båda nationalspråk, finska och svenska.

Folktinget betonar att det uttryckligen är den myndighet som ansvarar för ett nödmeddelande bör se till att det avfattas och sänds ut på både finska och svenska, därtill samtidigt. Nödmeddelanden som gäller liv, hälsa och säkerhet ligger i sista hand på Kommunikationsministeriets ansvar.

Svenskspråkiga medier har inte befogenhet att översätta nödmeddelanden till svenska för sina radio- och TV-sändningar. Tvärtom kan t.ex. YLE som bolag inte ta ansvar för eventuella skador eller t.o.m. dödsfall som kan uppkomma på grund av en inkorrekt eller otydlig översättning.

Folktinget uppmanar Kommunikationsministeriet att grundligt utreda orsakerna till att nödmeddelandet sändes ut på detta lagstridiga sätt, och ber ministeriet noggrant se över sina instruktioner till alla de myndigheter som har rätt att fatta beslut om och sända ut nödmeddelanden till allmänheten.

Skrivelsen till Kommunikationsministeriet finns i sin helhet som bilaga.

För mera information, kontakta:
Språkskyddssekreterare Peggy Heikkinen, tfn 050-359 5506
Folktingssekreterare Stefan Svenfors, tfn 050-512 0420

Liknande