Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget föreslår ett utvecklingsprogram för tvåspråkigheten

Publicerad den:

Folktingets styrelse har under en längre tid diskuterat det som vi upplever som ett försämrat språkklimat i vårt land. Det syns i debatten och det syns i en del politiska beslut. Folktinget träffade därför republikens president Tarja Halonen på tisdagen för en diskussion om dessa frågor. Folktinget framhöll för presidenten att bevarandet av Finlands två officiella nationalspråk som levande och livskraftiga är en central angelägenhet för hela nationen. Det tvåspråkiga Finland behöver tydliga företrädare på alla nivåer.

Folktinget poängterade att statsmakten bör ge ett starkare stöd för svenskan i Finland och att nya lösningar för tvåspråkigheten krävs. Folktinget framförde därför en önskan om att republikens president kunde initiera förverkligandet av ett utvecklingsprogram för tvåspråkigheten.

Det sektoröverskridande utvecklingsprogrammet bör bland annat ta fasta på frågor som tvåspråkigheten i förvaltningen, satsningar på utbildning och åtgärder som ger landets språkgrupper en positiv bild av varandra och en bättre kunskap i varandras språk. Utvecklingsprogrammet bör stöda arbetet för en förbättrad tillämpning av språklagen och bör även ta fasta på impulser och erfarenheter av mångspråkighet på ett internationellt plan.

Skrivelsen till president Tarja Halonen finns i sin helhet som bilaga.

För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande, Ulla-Maj Wideroos, tfn 050-511 3141
Folktingets I vice ordförande Richard Sjölund, tfn 044-721 1470
Folktingssekreterare Stefan Svenfors, tfn 050-512 0420

Liknande