Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktingets styrelse enhälligt mot en nedläggning av magistrater

Publicerad den:

Folktingets styrelse motsätter sig enhälligt finansministeriets planer på att lägga ner verksamheten vid Raseborgs magistrat och magistraten i Åboland. Folktinget har i en skrivelse till förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi presenterat två alternativ till hur magistratsfrågan borde lösas; antingen så att Raseborgs magistrat och magistraten i Åboland fortsätter som självständiga magistrater eller så att de båda magistraterna samgår.

Både Raseborgs magistrat och magistraten i Åboland har svenska som majoritetsspråk. Finansministeriet föreslog våren 2008 att de nämnda magistraterna sammanslås med Esbo magistrat respektive magistraten i Åboregionen, båda med finska som majoritetsspråk.

Av finansministeriets remissrunda våren 2008 framgick att de båda tilltänkta magistraterna med finska som majoritetsspråk anser att det inte finns behov av sammanslagningar. Esbo magistrat konstaterade att en sammanslagning mellan Raseborgs och Esbo magistrater inte är nödvändig. Magistraten i Åboregionen framhöll att en sammanslagning mellan de båda svenskspråkiga magistraterna blir möjlig när länsgränsen försvinner. Utöver detta var det uppenbart att kommunerna inom de båda magistraternas ämbetsområden motsatte sig ministeriets förslag.

Om verksamheten vid de nämnda magistraterna läggs ner sker det en drastisk försämring i jämförelse med nuläget. Förslaget är inte heller förenligt med 6 § 2 mom. språklagen. Ett förfarande där självständiga myndigheter omvandlas till enheter på språklig grund strider mot språklagens syfte och bokstav.

Skrivelsen till minister Mari Kiviniemi finns som bilaga.

För mera information, kontakta
Richard Sjölund, Folktingets I vice ordförande, tfn 044-721 1470
Stefan Svenfors, folktingssekreterare, tfn 050-512 0420

Liknande