Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Flera timmar i svenska tidigare!

Publicerad den:

I den andra resolutionen som godkändes på Folktingets session i Helsingfors vill Folktinget se en tidigare start på undervisningen i svenska.

Svenska Finlands folkting vill se en tidigare start på undervisningen i svenska. Forskningsresultat pekar på att ju tidigare språkinlärningen påbörjas, desto lättare lär sig eleverna språket.

För att kunna upprätthålla och utveckla ett positivt språkklimat, behövs kunskaper i nationalspråken samt i landets historia. Endast på så sätt kan Finlands framtid som ett land med två levande och jämställda nationalspråk tryggas.

Den grundläggande linjen i Finlands utbildningspolitik måste fortsättningsvis betona kompetens och kunskap, som gagnar alla regioner i landet jämlikt. Alla finländare ska ha lika utbildningsmöjligheter utgående från principen om livslångt lärande.


Svenska Finlands folkting kräver att

• Studierna i svenska ska tidigareläggas och påbörjas senast i årskurs fem.

• Timantalet måste omfatta minst två veckotimmar per årskurs grundskolan ut.

• Kommunerna ska erbjuda eleverna möjlighet att påbörja studierna i svenska och finska från årskurs tre eller tidigare.

• Språkundervisningen ska fokusera på att lära eleverna tala och kommunicera

• Språkundervisningen inom yrkesutbildningen bör effektiveras
 

Liknande