Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Alla bör ha rätt till nationalspråken

Publicerad den:

Folktingets arbetsutskott sammanträdde i dag och diskuterade problematiken med det minskade intresset för studentsvenskan och gav ett utlåtande om timfördelningen inom den grundläggande undervisningen.

Folktinget vill se en tidigare start på undervisningen i svenska. I sitt utlåtande till Undervisnings- och kulturministeriet, poängterade Folktinget att alla i Finland har rätt att lära sig landets nationalspråk, både finska och svenska, i skolan. Folktinget anser att studierna i svenska ska tidigareläggas och påbörjas senast i årskurs fem. Dessutom måste timantalet omfatta minst två veckotimmar per årskurs grundskolan ut.

– Arbetsgruppens förslag om att utbildningsanordnaren ska starta en undervisningsgrupp senast när det finns minst tio elever som har valt språket är ett utmärkt redskap för att öka språkkunskaperna i landet, säger Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson.

– Forskningsresultat pekar på att ju tidigare språkinlärningen påbörjas, desto lättare lär sig eleverna språket, säger Henriksson.

För att kunna upprätthålla och utveckla ett positivt språkklimat, behövs kunskaper i och om nationalspråken samt i landets historia. På så sätt kan Finlands framtid som ett land med två levande och jämställda nationalspråk tryggas.

– Folktinget välkomnar varmt undervisningsminister Henna Virkkunens försklag om att öka antalet kurser i svenska på gymnasienivå. Detta kunde vända trenden så att flera abiturienter framöver väljer att skriva svenska i studentexamen, säger Henriksson.

Utlåtandet i sin helhet finns på denna webbplats, under “utlåtanden”.

För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377
 

Liknande