Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget gläds över att dragkampen om Karleby nu är över

Publicerad den:

Folktinget gläds åt att Näringsminister Mauri Pekkarinens uttalande om att Karleby ska hänföras söderut, slutligen sätter punkt för en mer än två år lång armbrytning om Mellersta Österbottens och Karlebys samarbetsinriktning inom ramarna för regionförvaltningsreformen.

Minister Pekkarinen sade i en intervju till tidningen Keskipohjanmaa att grundlagsutskottets beslut skall gälla, något som Folktinget vidhållit starkt i många repriser.

– Grundlagen ger finlandssvenskarna en språklig trygghet. Nu orienteras Karleby och Mellersta Österbotten åt det håll där de grundläggande språkliga rättigheterna tryggas bäst. Men vi ska också komma ihåg att beslutet, som statsrådet fattade redan i november ifjol, också innebär att Karleby stads, regionens näringslivs, statsförvaltningens, samt många andra intressenters vilja förverkligas, säger Folktingets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (sfp).

– Grundlagen har visat sin styrka i den här processen, avslutar Henriksson.

För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377
 

Liknande