Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: Raseborgs magistrat och magistraten i Åboland bör gå samman

Publicerad den:

En förvaltningsmodell där Raseborgs magistrat och magistraten i Åboland går samman stärker möjligheterna att erbjuda service på finska och svenska på lika grunder på lång sikt. Det här slår Folktinget fast i ett utlåtande till Finansministeriet gällande den aktuella magistratsreformen.

Folktinget poängterar i sitt utlåtande att ministeriets utredning är bristfällig i och med att den saknar en bedömning av förslagens språkliga konsekvenser. Det här är anmärkningsvärt eftersom det gäller en strukturreform av stor omfattning och med betydelse för befolkningens grundläggande språkliga rättigheter. Folktinget förutsätter att förslagen kompletteras med en grundlig bedömning av språkliga konsekvenser innan de framläggs för statsrådet.

Folktinget föreslår också att Vasa utses till centralort för det område som omfattar magistraterna i Vasa, Karleby och Seinäjoki, eftersom magistraten har ett verksamhetsområde med stark tvåspråkighet.

För mera information, kontakta:
Förvaltningsutskottets ordförande Bo-Sanfrid Höglund, tfn 050-557 6020
Sakkunnig i förvaltningsärenden Kristina Beijar, tfn 050-522 9763
 

Liknande