Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Mera språkbad behövs

Publicerad den:

Folktingets styrelse sammanträdde i går i Helsingfors och diskuterade bland annat språkbadsmetoden som ett utmärkt verktyg för att lära sig det andra inhemska språket.

Språkbad på svenska ordnas i elva tvåspråkiga kommuner och i de flesta av dessa kommuner får barnen språkbadundervisning på daghem innan de börjar i språkbadsskolan. I dag deltar cirka 4 200 barn i språkbadsundervisning, varav cirka 1 000 i dagvård och 3200 i grundskolan.

– Det behövs mera språkbad i vårt land, i båda riktningarna. Båda språkgrupperna är betjänta av lära sig det andra nationalspråket och inlärningen blir både lättare och roligare om man från barnsben lär sig det andra språket, säger Folktingets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (sfp).

– Att lära sig språk skall vara roligt och stimulerande och vi tror att språkbadet är ett sätt att få undervisningen mera levande och intressant.

Språkbadseleverna tillägnar sig ett fungerande andraspråk och stor kännedom om den kultur som andraspråket för med sig samtidigt som elevernas förstaspråk utvecklas och de får ta del av sin egen kultur.

För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377
 

Liknande