Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget hörs om nödcentralerna i riksdagens förvaltningsutskott

Publicerad den:

Folktinget ger i dag sin syn på statsrådets redogörelse om nödcentralsreformen 2007 i riksdagen. Folktinget betonar i sitt utlåtande till förvaltningsutskottet att de tvåspråkiga nödcentralerna måste ha språkkunniga mjourhavande för att klara nödsamtal på både finska och svenska. Det finns i nuläget en brist på svenskkunniga jourhavande vid många nödcentraler. Folktinget anser att inrikesministeriet måste ge klart besked om hur man kommer att åtgärda utbildningssituationen. Utbildningen för jourhavande anordnas vid Räddningsinstitutet i Kuopio. 

Inrikesministeriet bereder en ny strukturreform under år 2008. Ministeriet vill förstora nödcentralskretsarna så att fem till tio nödcentraler inrättas i stället för 15 i nuläget. Detta kan innebära att exempelvis Österbotten hänförs till en nödcentralskrets där nödcentralens placeringsort är Tammerfors. Det här leder i praktiken till kännbara svårigheter när det gäller möjligheterna att rekrytera svenskkunnig personal. Också jourhavandes lokalkännedom blir lidande om nödcentralskretsarna är mycket vidsträckta. Folktinget anser att tvåspråkiga nödcentraler alltid bör inrättas på tvåspråkiga orter.

Mera uppgifter:

Tom Axberg, vice ordförande i Folktingets förvaltningsutskott, tfn 040-504 6270
Kristina Beijar, språkskyddssekreterare vid Folktinget, tfn 050-522 976

Liknande