Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget kräver åtgärder av regeringen

Publicerad den:

Folktinget föreslår att regeringen tar nya tag för att stärka svenska språket i studentexamen.
Antalet abiturienter som skriver svenska i studentexamen har minskat med 15 % jämfört med
i fjol. Det innebär att en tredjedel av de finskspråkiga abiturienterna helt och hållet väljer bort
svenskan i studentexamen. Samma trend finns för andra språk. Det här innebär att
språkkunskaperna på sikt försämras i Finland.

Finland behöver medborgare med kunskaper i många språk, men framförallt i de båda
inhemska språken. Finland har råd att satsa på god språkundervisning inom såväl
gymnasieutbildningen som yrkesutbildningen. Likaså har Finland råd att satsa på en
studentexamen som ger en bra grund för goda språkkunskaper.

För mera information, kontakta:

Folktingsordförande Ulla-Maj Wideroos, tfn 050-511 314

Liknande