Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget ger ut ordlista för finskspråkig vårdpersonal

Publicerad den:

Det är viktigt för alla att få vård på sitt språk, men för patienter som lider av demens är det särskilt viktigt och ibland rentav avgörande att få kommunicera på sitt eget språk. Leena Rautakorpi och Kati Åström, som studerar vid Diakoniyrkeshögskolan i Helsingfors, gjorde praktik vid en svenskspråkig avdelning för dementa och märkte att personalen framför allt var i behov av språkligt stöd. De beslöt därför att göra något konkret för att förbättra situationen.

Resultatet blev ordlistan Jag finns här för dig, en ordlista för att underlätta kommunikationen mellan svenskspråkiga demenspatienter och deras finskspråkiga vårdpersonal. Folktinget ger ut publikationen och presenterade den på en presskonferens onsdagen idag I samband med presskonferensen delade Folktinget också ut Päivää God dag-diplom till Leena Rautakorpi och Kati Åström för deras insats för svenskan i Finland.

Ordlistan kommer att distribueras till svenska åldringshem och vårdinrättningar.

 

För mera information, kontakta:

Biträdande folktingssekreterare Viveca Lahti, tfn 050-337 532

Liknande