Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Till styrelsen för YLE

Publicerad den:

Svenska Finlands Folkting
Unionsgatan 45 H
00173 Helsingfors

 

Enligt uppgifter i offentligheten behandlar styrelsen för YLE vid sitt möte idag ett förslag, enligt vilken den självständiga nyhetsservicen på svenska i radio och TV skulle upphöra och i stället sammanslås med motsvarande finskspråkig verksamhet.

Självständig nyhetsverksamhet på svenska har funnits i många år och under betydligt knappare ekonomiska tider. Det är inte acceptabelt att YLE nu planerar att skära ner den svenska nyhetsverksamheten. Enligt gällande lag skall Rundradion “behandla de finskspråkiga och svenskspråkiga medborgarna på lika grunder i programverksamheten”. Åtgärder för att balansera YLE:S s ekonomi kan vidtas på längre sikt utan nedläggning av livsviktig svenskspråkig service.

Undertecknade företrädare för Svenska Finlands Folkting kräver att styrelsen för YLE avstår från planerna på att lägga ned den självständiga svenska nyhetsverksamheten. Det är i högsta grad i YLE:Ss och samhällets intresse att förtroendet för YLE och dess nyhetsverksamhet återställs hos radiolyssnarna och TV-tittarna.

Ulla-Maj Wideroos         Svenska folkpartiet
Richard Sjölund            Socialdemokraterna
Helena Tornberg          Centerpartiet
Mariann Skog -Södersved Vänsterförbundet
Stina Nybäck                 De Gröna
Charlotta Niemistö      Kristdemokraterna

Liknande