Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Svenska nyheter ett måste

Publicerad den:

SVENSKA FINLANDS FOLKTING
STYRELSEN

Svenska Yle måste ha tillräckliga resurser för att kunna producera nyheter på svenska. Lagen om Rundradion anger att programverksamheten ska behandla den finskspråkiga och svenskspråkiga befolkningen på lika grunder i programverksamheten.

Det förslag som nu finns om en sammanslagning av de svensk- och finskspråkiga nyhetsredaktionerna kräver att man gör en ordentlig konsekvensbedömning om huruvida radiolagens bestämmelser uppfylls, anser styrelsen för Svenska Finlands folkting. Det behövs kulturell mångfald i vårt radio- och TV-utbud. En sammanslagning av redaktionerna utgör ett direkt hot mot dagens varierande programutbud inom Rundradion.

Folktingets styrelse anser att det är viktigt att det finns finlandssvenska radio- och TV- kanaler med sådana resurser att de för sin del kan främja en kulturell mångfald.

Att över 50 000 hushåll låtit bli att betala licensavgift får inte äventyra Rundradions verksamhetsmöjligheter. Digitaliseringen skall ge mera – inte mindre.

Rundradion är ett bolag med en allmännyttig verksamhet och kan därför inte behandlas som vilket annat bolag som helst. Bland annat av den orsaken behövs det nu tid för en ordentlig diskussion om bolagets verksamhet, uppgift och ekonomi. Det är dags för time-out.

För mera information, kontakta:

Folktingsordförande Ulla-Maj Wideroos, tfn 050-511 2141
Folktingssekreterare Stefan Svenfors, tfn 050-512 0420

Liknande