Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utveckla utbildningsstyrelsens svenska enhet!

Publicerad den:

Svenska Finlands Folkting
Arbetsutskottet

 

Folktinget framhåller att utbildningsstyrelsens svenska enhet har en viktig och central roll i upprätthållandet av den finlandssvenska utbildningshelheten. Därför måste enheten för svenskspråkig utbildning, liksom hittills, ha en klar status som egen enhet, med egen ledning och ansvar för den svenskspråkiga utbildningen.

Folktingets arbetsutskott befarar att förslaget till ny organisation för utbildningsstyrelsen, som presenterats av utredningsman Timo Lankinen, kan innebära försämrad status för utbildningsstyrelsens svenska enhet. Enligt förslaget har den svenska utbildningen getts formen av en stabfunktion under generaldirektören.

Folktingets arbetsutskott anser att en stab närmast har en beredande funktion och utgör ett
arbetsredskap för den högsta ledningen. Däremot har en stab ingen möjlighet att fatta egna beslut och driva frågor i eget namn. Av planerna framgår inte hur ledningen av den svenska enheten vid utbildningsstyrelsen ska organiseras, inte heller framgår enhetens status inom organisationen.

Den svenskspråkiga utbildningsstrukturen är en av hörnstenarna i det tvåspråkiga Finland. Därför är det viktigt att organisationen är tydlig och att den svenska enheten har ett klart
definierat mandat.

Helsingfors 21.11.2007

Folktingets arbetsutskott

Ulla-Maj Wideroos
Ordförande

För ytterligare uppgifter :

Ordf. Ulla-Maj Wideroos tel. 09-4321
Bitr. folktingssekreterare Viveca Lahti tel. 09 – 6844 250

Liknande