Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget vill se SVT i hela Finland

Publicerad den:

Distributionen av Sveriges tv 1 och 2 i Finland är fortfarande bara delvis löst, konstaterar Folktingets mediepolitiska utskott och beklagar att man inte lyckades nå en tillfredsställande lösning i frågan om distributionen av Sveriges television före övergången till digitala sändningar.

För närvarande finns ett avtal om distribution av sändningarna i Österbotten, också till de hushåll som saknar kabelanslutning, motsvarande avtal saknas fortsättningsvis för södra Finland.

Utskottet anser att det är en självklarhet att båda SVT-kanalerna ska kunna ses också i södra Finland till ett rimligt pris och utan att kostnaderna för mottagandet av sändningarna varierar stort i olika regioner. Det bör också vara utgångspunkten för de utredningar och förhandlingar som kommunikationsministeriet ska utföra före utgången av 2008.

Mediepolitiska utskottet understryker även att möjligheten att se grannlands-tv ständigt borde vara en aktuell fråga i bilaterala förhandlingar och det gäller särskilt utbytet med Sverige. Grannlands-tv i både Finland och Sverige har i varierande utsträckning varit verklighet under hela televisionens historia och det utbytet får inte försvinna, eller påföras oskäliga kostnader, till följd av digitaliseringen. Då lagstiftning och annan reglering bereds på nationell och europeisk nivå bör kabelbolag och nätverksoperatörer för markbunden digital sändningsverksamhet förpliktigas att inkludera grannländers TV-kanaler i sina utbud.

För mer information, kontakta:
Folktingssekreterare Stefan Svenfors, tfn 050-512 04 20
Folktingets mediepolitiska utskotts ordförande Henrika Zilliacus-Tikkanen, 050-369 8056

Liknande