Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: Viktiga vägval i Kronoby

Publicerad den:

Folktingets arbetsuskott gav vid sitt möte i Kronoby den 29 oktober 2007 följande uttalande: Folktingets arbetsutskott har i samband med sitt möte i Kronoby 29.10 diskuterat med ledningen för Kronoby kommun. Folktinget understryker att Kronobys och övriga svensk- och tvåspråkiga kommuners vägval i kommun- och servicestrukturreformen har en central betydelse för hela Svenskfinlands framtid.

Folktinget konstaterar att det är viktigt att starka svenskspråkiga förvaltningsområden bildas. Ett syfte med reformen är att öka samarbetet mellan kommunerna, ibland så att staten uppmuntrar till direkta samgångar. I kommunernas beslutsprocess ingår många faktorer som måste vägas mot varandra. Folktinget betonar att kommunernas beslut emellertid inte får försämra de svenskspråkiga kommuninvånarnas möjligheter att i framtiden klara sig på sitt eget språk. Kommunernas språkförhållanden bör i stället prioriteras i de beslut som gäller samarbete och eventuella samgångar.

I språklagen stadgas om kommuninvånarnas rätt till jämlik service på både finska och
svenska. Denna service kan inte tryggas utan starka förvaltningsmässiga strukturer.
Svenskspråkiga förvaltningsmodeller med självständig beslutsrätt garanterar en välfungerande service på svenska. Behovet av detta blir alltmer uppenbart vartefter staten går in för att bilda stora administrativa områden där befolkningsmajoriteten och arbetsspråket är finska.

Folktinget har i sina diskussioner med Kronoby kommuns ledning understrukit att kommunfullmäktige i Kronoby fattar sina egna beslut i KSSR-processen. Samtidigt framhåller Folktinget att de enskilda kommunernas ansvar för den finlandssvenska helheten är mycket stort.

För mer information kontakta:
Folktingsordförande Ulla-Maj Wideroos, tfn 050-511 31 41
Folktingssekreterare Stefan Svenfors, tfn 050-512 04 20

Liknande