Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktingets presidium föreslår Svenfors

Publicerad den:

Folktingets presidium föreslår med rösterna två mot ett att specialmedarbetare Stefan
Svenfors utses till ny folktingssekreterare. Vice ordf. Richard Sjölund röstade för en annan kandidat.

Ped.mag. Stefan Svenfors har tidigare bl.a. arbetat som journalist på Jakobstads Tidning och som specialmedarbetare för andra finansminister Ulla-Maj Wideroos. För närvarande arbetar han som specialmedarbetare för minister Astrid Thors vid inrikesministeriet.

– Under de kommande åren är det aktuellt med många förvaltningsreformer i Finland, där det är viktigt att bevakningen av det svenska språkets ställning är effektiv och framgångsrik. Stefan Svenfors besitter de egenskaper som behövs i denna situation, framhåller Ulla-Maj Wideroos.

Folktingets presidium bereder ärendena för Folktingets styrelse som sammankommer den 29.5 för att fatta det slutliga beslutet. Presidiet består av folktingsordförande Ulla-Maj Wideroos (sfp), I viceordförande Richard Sjölund (fsd) och II vice ordförande Kimmo Sasi (saml)

För mer information kontakta:
Folktingsordförande Ulla-Maj Wideroos, tfn: 050- 511 3141
I Vice ordförande Richard Sjölund, tfn: 044-721 1470
 

Liknande