Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Ge ditt barn en gåva!

Publicerad den:

Omkring 3 500 familjer har fått broschyren Ge ditt barn en gåva som innehåller information om tvåspråkighet och praktiska råd och tips om hur man ger sina barn en tvåspråkig uppfostran. Folktinget, Sydkustens landskapsförbund och Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur genomför även i år en språkvalskampanj som riktar sig till de tvåspråkiga familjerna i landet och till svenskspråkiga familjer på så kallade språköar och i finska kommuner som gränsar till tvåspråkiga kommuner.

Sydkustens landskapsförbund upprätthåller en webbplats, www.svenskskola.fi, där det finns kontaktuppgifter till alla svenska daghem, förskolor, skolor, språkbadsskolor och -dagisar, eftisar och musikläroanstalter i Finland.

Webbplatsen har nu förnyats både vad gäller utseende och innehåll. Den nya webbplatsen är nu mer användarvänlig och innehåller mera information och fler sökmöjligheter än tidigare. Den har också kompletterats med kontaktuppgifter till alla andra stadiets läroanstalter. I samarbete med Eniro har dessutom en karttjänst kopplats till webbtjänsten. Den tryckta katalogen från år 2006 kan beställas kostnadsfritt från Sydkustens landskapsförbund, 09-618 21231 eller sydkusten@sydkusten.fi.

Allt fler familjer är tvåspråkiga, och valet av språk för dagvård och skola är ibland inget
självklart val. Många föräldrar är osäkra på hur ett barn som möter två språk påverkas och vilka konsekvenser detta har på språkutvecklingen. Tvåspråkighet är också valfrihet! Erfarenheterna visar att daghemmet och skolan inte ensamma kan ge barnet ett språk. Stödet hemifrån är därför mycket viktigt för barnets språkliga utveckling.

År 2006 gjordes en undersökning bland familjer som fick broschyren Ge ditt barn en gåva. Undersökningen visade att föräldrarna uppskattar informationen, men är speciellt mottagliga just då de väntar barnet. Därför har Sydkustens landskapsförbund och Folktinget beslutat att år 2008 nå ut med materialet om tvåspråkighet till väntande föräldrar.

Språkvalskampanjen har pågått sedan år 1985 och årets kampanj förverkligas med stöd från Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet, Pro Juventute nostra och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

För mera information, kontakta:
Utvecklingschef Monica Martens-Seppelin tfn 050-330 8234
Sydkustens landskapsförbund
monica.martens-seppelin@sydkusten.fi

Informatör Sandra Forsell tfn 050-338 4264
Folktinget
Sandra.forsell@folktinget.fi

Liknande