Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget uppvaktade justitieministeriets utsökningsdirektör

Publicerad den:

Folktinget uppvaktade i dag justitieministeriets utsökningsdirektör Juhani Toukola med en skrivelse om reformen av utsökningsväsendet och den svenskspråkiga servicen. Folktinget anser att det måste finnas bestämmelser om språkförhållanden i den kommande utsökningsbalken, och att minimikravet ska vara att språklagen beaktas vid utmätningar.

Folktinget förde en diskussion i positiv anda med utsökningsdirektören, som uttryckte sin förståelse för vikten av att säkerställa den språkliga servicen inom utsökningsväsendet. Toukola framhöll att man kommer att jobba för att gäldenärer med svenska som modersmål ska hänvisas till tjänstemän som kan handlägga deras ärenden på svenska.

Folktinget uttryckte sin uppskattning för att justitieministeriets utsökningsenhet låtit utreda hur servicen på svenska inom väsendet ska kunna säkerställas i framtiden. Folktinget betonade även vikten av att ha ett utsökningsdistrikt med svenska som majoritets- och arbetsspråk.

När reformen av utsökningsväsendet genomförs i början av år 2008 kommer distriktens språkförhållanden att förändras, vilket har gett anledning till oro för hur man i framtiden ska klara av att handlägga svenskspråkiga kunders ärenden. Utsökningsväsendet har som rättskipande myndighet ett stort ansvar när det gäller att säkerställa de språkliga rättigheterna.

Folktingets skrivelse finns bifogad och på webbplatsen www.folktinget.fi.

För ytterligare information kontakta:
Folktingets förvaltningsdelegations ordförande Bo-Sanfrid Höglund, tfn 050-557 60 20
Språkskyddssekreterare Kristina Beijar, tfn 050-522 97 63
 

Liknande