Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget risar förslag till nya polisinrättningar

Publicerad den:

Folktinget har i dag tagit ställning till förslaget om ett minskat antal polisinrättningar, som har getts av inrikesministeriets arbetsgrupp. Folktinget konstaterar att förslaget inte är acceptabelt ur språklig synvinkel, eftersom det innebär att alla polisdistrikt med svenska som majoritetsspråk går förlorade.

Enligt förslaget ombildas alla självständiga svenska polisdistrikt till regionala enheter inom stora polisinrättningar med finska som majoritetsspråk. Folktinget godkänner inte att enheter ersätter dagens självständiga myndigheter med välfungerande språklig polisservice. Folktinget anser att förslaget strider mot språklagens anda och att förslaget på sikt kommer att få följder för såväl polisservicen och arbetsspråket som polisutbildningen på svenska.

Folktinget understryker att en förändring kan motiveras endast om grundstrukturen bevaras, dvs. att det bildas större självständiga polisinrättningar där majoritetsspråket förblir svenska också på lång sikt. Det bör också vara möjligt att bilda polisinrättningar över länsgränsen, till exempel när det gäller Åboland och Raseborg.

För ytterligare information kontakta:
Folktingsordförande Astrid Thors, tfn 050-512 15 80
Språkskyddssekreterare Kristina Beijar, tfn 050-522 97 63
 

Hela utlåtandet finns på Folktingets webbplats www.folktinget.fi

Liknande