Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

FOLKTINGET KRÄVER SPRÅKUTREDNING AV NY REGERING

Publicerad den:

Den nya regering som tillträder efter riksdagsvalet bör ta ett fast grepp om de språkpolitiska utmaningarna, kräver Folktinget i ett uttalande på måndagen i Helsingfors. I klartext betyder detta att den kommande regeringen måste göra klart för sig de språkpolitiska konsekvenserna av de planerade reformerna inom förvaltningen.

Folktinget understryker i sitt uttalande att detta inte bara gäller kommun och servicestrukturreformen utan också planerna på en reform av tingsrätterna, polisinrättningarna och utsökningsväsendet. Det gemensamma för samtliga reformer är att statsmakten strävar efter sammanslagning av distrikt för att effektivera förvaltningen och spara resurser. Reformerna drabbar dock den svenska befolkningen hårt genom att distrikt som tidigare fungerade med svenska som arbetsspråk försvinner. Folktinget förutsätter därför att det i regeringsprogrammet för den kommande regeringen skrivs in ett beslut om en språkkonsekvensutredning. Bäst sker detta genom att utredningsmän utses för att noggrant analysera vilka följder de planerade förvaltningsreformera får för den svenska och tvåspråkiga befolkningen.

Slutligen framhåller Folktinget att utredningen av språkkonsekvenserna inte bara får gälla hur man säkerställer service på svenska. En central del av språkkonsekvensutredningen måste ge svar på frågan hur förvaltningsreformerna på sikt påverkar möjligheten att trygga den svenska befolkningens framtid och svenskan som ett förvaltningsspråk i Finland.

Liknande