Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Inrikesministeriet sent ute med svensk polisförvaltningsrapport

Publicerad den:

Inrikesministeriet skickade i februari ut en begäran om utlåtande gällande mellanrapporten om utvecklandet av polisens förvaltningsstruktur. Men rapporten kommer att finnas på svenska först efter att den officiella remisstiden hade gått ut.

– Det är verkligen anmärkningsvärt att man inte prioriterat översättningen av rapporten, då den i själva verket handlar om att säkerställa språklig service enligt lika grunder, säger folktingsordförande Astrid Thors.

– I och med att rapporten inte översattes i tid har remissinstanserna försatts i olika ställning på grund av språk. Detta är inte är acceptabelt, säger Thors.

Inrikesministeriet sände den 14 februari den finskspråkiga rapporten på remiss till alla
kommuner, också de enspråkigt svenska kommunerna och de tvåspråkiga kommunerna med svensk majoritet.

 

För mer information, kontakta:
Folktingsordförande Astrid Thors, tfn: 050-512 15 80
Språkskyddssekreterare Kristina Beijar, tfn: 050-522 97 63

Liknande