Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget uppvaktade region- och kommunminister Manninen

Publicerad den:

Folktinget uppvaktade i dag region- och kommunminister Hannes Manninen med en skrivelse om lagen om kommun- och servicestrukturreformen. I skrivelsen ber Folktinget inrikesministeriet tillsätta en utredning för att bedöma de språkliga konsekvenserna av ramlagen.

– I detta skede är det inte nödvändigt att göra en utredning av de språkliga
konsekvenserna, anser Manninen. Däremot kan inrikesministeriet eventuellt överväga att tillsätta en utredningsman efter att kommunerna i augusti 2007 lämnat sina genomförandeplaner för reformen.

Folktinget förde en diskussion i positiv anda med minister Manninen, som uttryckte sin förståelse för att det svenska språkets ställning är en viktig fråga i kommun- och
servicestrukturreformen. Manninen konstaterade att man i beredningen av ramlagen redan beaktat lagens språkliga följder.

Folktingets skrivelse och utlåtanden finns på www.folktinget.fi.

För ytterligare information kontakta:

Folktingsordförande Astrid Thors, tfn 050-512 15 80
Folktingssekreterare Christian Brandt, tfn 050-555 71 32
Språkskyddssekreterare Kristina Beijar, tfn 050-522 97 63
 

Liknande