Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget kräver SVT 1 och 2 i hela Svenskfinland i framtiden

Publicerad den:

Regeringen har presenterat en lösning för SVT-frågan, som innebär att blandkanalen SVT Europa kan ses i nästan hela landet. Möjligheten att se SVT 1 och SVT 2 i Österbotten bibehålls också.

Folktingets mediepolitiska utskott utrycker sin tillfredsställelse över att en lösning har nåtts som garanterar en kontinuitet i det nuvarande utbudet. Däremot understryker utskottet att lösningen endast kan ses som temporär lösning och att utgångspunkten för de utredningar och förhandlingar som kommunikationsministeriet ålagts utföra före utgången av 2008 bör vara att båda SVT kanalerna skall kunna ses i hela Svenskfinland.

Den lösning för Österbotten som regeringens mediepolitiska ministergrupp har gått in för innebär byggande av ett nytt sändarnät med sju kanalplatser. Detta ger möjligheter att tillmötesgå de svenskspråkiga österbottningarnas uttryckliga önskan att samtliga kanalplatser i det nya sändarnätet skall bestå av svenska kanaler, dvs. inte bara SVT1 och SVT2 utan också andra rikssvenska kanaler såsom Barn- och kunskapskanalen, TV3 och TV4 samt lokal-tv. Folktingets mediepolitiska utskott konstaterar samtidigt att denna modell kan vara en god lösning också för det övriga Svenskfinland.

Mediepolitiska utskottet uttrycker sitt missnöje över att frågan hittills har skötts så ineffektivt att en permanent lösning som innebär att Sveriges Televisions sändningar kan ses i hela landet inte har kunnat nås före de analoga sändningarna läggs ned år 2007. Framledes bör beredningen på politisk och tjänstemannanivå ske så att alla parter ingår, även programbolagen. De politiskt ansvariga bör även ta ansvar för att de utfästelser som gjorts kan uppfyllas även i praktiken.

Folktingets mediepolitiska utskott kommer aktivt att följa med den utredning som görs på ministerienivå och förutsätter att detta även görs på ansvarig politisk nivå inom regering och riksdag.

Liknande