Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: Splittra inte Svenskfinland!

Publicerad den:

Folktinget hördes om den aktuella kommun- och servicestrukturreformen i riksdagens
förvaltningsutskott i dag. Folktinget konstaterar i sitt utlåtande att reformen har en central betydelse för Svenskfinland och betonar att de svenska förvaltningsområdena inte får splittras.

Enligt lagförslaget skall nya kommuner och samarbetsområden bildas i Finland. Folktinget avvisar emellertid kravet på att nya kommuner skall omfatta ett pendlingsområde. Folktinget anser att kommunernas språkförhållanden måste prioriteras, eftersom språkliga rättigheter är en grundlagsskyddad rättighet. Också i fall där kommunerna är oense om ändringar i kommunindelningen bör kommunernas språkförhållanden ges förtur. Enligt lagförslaget har vissa stadsregioner planeringsskyldighet i fråga om markanvändning, boende, trafik och service över kommungränserna. I flera av de föreslagna planeringsområdena ingår kommuner
med olika majoritetsspråk, vilket innebär att majoritetsspråket inom planeringsområdet skulle vara finska. Folktinget betonar att detta kan ha allvarliga följder för de förvaltningsområden som i dag har svenska som huvudspråk.

Folktinget konstaterar slutligen att den aktuella reformen har en nära anknytning till den kommande reformen av statsandelarna, och att det är av ytterst stor vikt att man genom denna säkerställer de tvåspråkiga kommunernas möjligheter att trygga invånarnas behov av service på både finska och svenska.

Utlåtandet finns i sin helhet på Folktingets webbplats, www.folktinget.fi

 

För mera information, kontakta:

 

Folktingets förvaltningsdelegations ordförande Bo-Sanfrid Höglund, tfn 050-557 6020
Folktingets språkskyddssekreterare, Kristina Beijar tfn 050-522 9763

Liknande