Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: Företagen skall informera på svenska och finska!

Publicerad den:

Folktingets arbetsutskott är oroat över att förslaget till ny samarbetslag saknar bestämmelser om arbetsgivares skyldighet att informera de anställda på de inhemska språken, svenska och finska. Det här innebär i praktiken att företagen kan nonchalera personalens språk i viktiga frågor som gäller till exempel uppsägningar.

Enligt den nuvarande samarbetslagen skall arbetsgivaren i tvåspråkiga kommuner informera de anställda på både finska och svenska, om antalet personer som bildar den språkliga minoriteten är minst tio och utgör över tio procent av personalen. Bestämmelsen är viktig eftersom informationsskyldigheten gäller frågor som kan ha juridiska, ekonomiska och sociala verkningar för arbetstagarna. En slopad bestämmelse kan ha allvarliga följder för arbetstagarnas rättssäkerhet. Folktinget kräver att lagen också i framtiden tryggar de anställdas rätt att få information av arbetsgivaren på landets nationalspråk svenska och finska.

 

 

För mera information, kontakta:

Folktingets ordförande Astrid Thors, tfn 050-512 1580
tf folktingssekreterare Viveca Lahti, tfn 050-337 5320
 

Liknande