Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Pohje – vad är det?

Publicerad den:

Att förstå medicinska termer eller kroppsdelar på ett annat språk kan vara nog så svårt fast man är frisk. Då man är svag och sjuk är det sjufalt värre. I dag har vi våra språkkunskaper, men ingen av oss vet om vi har det i morgon. Rätten till sjukvård på det egna modersmålet är ibland avgörande för patientens tillfrisknande.

Vården på svenska är inte en självklarhet även om det finns lagar och förordningar som säger att så ska det vara. Det är just inom sjukvården som avståndet mellan teorin och praktiken är störst. Samhällets uppgift är att se till att vård kan ges likvärdigt på landets två nationalspråk svenska och finska, i dag såväl som i morgon.

Folktinget har än en gång aktualiserat frågan om rätten och vikten av vård på patientens eget språk och har gett ut rapporten Pohje – vad är det? Rapporten sammanfattar lagstiftningens bestämmelser om patientens rättigheter och ger insikter i hur det går till i praktiken. Rapporten innehåller också praktiska råd om hur man genom enkla handlingar i vardagen kan visa hänsyn till patienten och en välvillig inställning till de båda nationalspråken, och hur ledningen kan hjälpa personalen att bemöta patienterna på deras modersmål.

Rapporten kommer att skickas ut tillsammans med häftet Praktiska råd för bättre service på svenska till beslutsfattare och vårdpersonal. I förlängningen kommer materialet att distribueras till utbildningsansvariga inom vårdbranschen.

Folktinget ordnar två seminarier kring patientens ställning och språkliga rättigheter i
samarbete med HNS, måndagen den 23.10 och måndagen den 30.10. Seminarierna är för HNS: personal, men även pressen är välkomna att delta i tillfällena. Seminarieprogrammet bifogas.

 

För mera information, kontakta

Folktingets ordförande, Astrid Thors, tfn 050-512 1580
Folktingets hälsopolitiska utskotts ordförande Britta Lindblom, tfn 040-5073503

Liknande