Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: De språkliga rättigheterna i Sibbo måste respekteras

Publicerad den:

Helsingfors stad har långtgående planer på att införliva ett stort markområde i Sibbo kommun med sitt eget område. Detta har konsekvenser för de svenskspråkiga Sibbobor som bor på området och därigenom skulle flyttas från en kommun med stor svensk befolkningsandel på 39 % i Sibbo till 6 % i Helsingfors. Folktingets arbetsutskott kan inte acceptera att kommuninvånare som har en stark minoritetsställning överförs till en uttalad minoritetsposition som följd av ett ensidigt förvaltningsbeslut. Därtill bör den kommunala självbestämmanderätten respekteras.

Grundlagens och språklagens bestämmelser om hur språket skall beaktas vid ändringen i förvaltningen får inte bli tomma ord.

Helsingfors har ansökt om att annektera 5000 ha i sydvästra Sibbo. På det aktuella området bor 19 % av Sibbo kommuns invånare, vilket motsvarar knappt 4000 personer. En tredjedel av dessa kommuninvånare är svenskspråkiga. De här Sibboborna lever nu i en miljö där tvåspråkigheten är stark och välfungerande, och de har direkta möjligheter att påverka kommunala frågor. Vid en eventuell gränsjustering försvagas deras ställning och språkliga status.

Folktingets arbetsutskott konstaterar att i en dylik förändring av förvaltningsgränser bör språkförhållandena analyseras i det fortsatta utredningsarbetet. En språklig
konsekvensbedömning är därför nödvändig.

 

För mera information, kontakta:

Folktingsordförande Astrid Thors, tfn 050-512 1580

Liknande