Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: Statsandelsreformen bör beakta Svenskfinland

Publicerad den:

Statsandelsreformen som planeras till 2009 blir i praktiken det instrument som avgör hur och på vilka villkor kommunerna måste samarbeta eller kanske sammanslås. Det här betonar Folktinget vid sitt styrelsemöte på måndagen i Helsingfors och höjer samtidigt ett varningens finger.

Ur finlandssvensk synvinkel är det av avgörande vikt att det kommande statsandelssystemet utformas så att de svenskspråkiga områdena kan hållas samman. Det blir därför nödvändigt att redan från början bygga in förutsättningar för starka svenskspråkiga förvaltningsområden i den nya lagen. En grundläggande princip bör vara att kommunerna ges tillräckliga resurser för upprätthållandet av en fungerande tvåspråkighet, ett gott exempel på detta är upprätthållandet av två parallella skolnät, på finska och svenska. Med tanke på detta avvisar Folktinget förslaget om att sammanslå alla statsandelar som föreslås i ramlagen.

Folktingsstyrelsen konstaterar till slut att de ekonomiska tillväxtområden som uppstått i Finland inte följer språkgränserna. I den kommande statandelsreformen måste de språkliga förhållandena beaktas för att Finlands grundlagsenliga tvåspråkighet skall kunna bevaras.

 

För närmare upplysningar, kontakta:

Folktingsordförande Astrid Thors, tfn 050-512 1580

Liknande