Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: Nya åklagardistrikt måste beakta svenskan

Publicerad den:

Justitieministeriets planer på att sammanslå åklagarenheterna i femton stora enheter
inger oro, framhåller Folktingets arbetsutskott vid sitt möte på måndagen i Helsingfors

Det finns bland annat planer på att sammanslå samarbetsområdet Vasa-Korsholm-Pedersöre- Karleby med ett finskspråkigt samarbetsområde (Seinäjoki, Kauhajoki, Lappo, Kyrolandet) till ett stordistrikt som i praktiken skulle omfatta hela gamla Vasa län och få en finsk majoritet.

I Finlands grundlag stadgas om den regionala indelningen av förvaltningen att en indelning i sinsemellan förenliga områden ska eftersträvas så att den finsk- och svenskspråkiga befolkningens möjligheter att erhålla tjänster på det egna språket tillgodoses enligt lika grunder.

Folktingets arbetsutskott framhåller betydelsen av att det också i fortsättningen upprätthålls åklagardistrikt med svenska som arbetsspråk. I stora distrikt där svenskan är marginaliserad minskar förutsättningarna för att garantera den lagstadgade svenska servicen. Folktinget utgår från att man i beredningen av ärendet fäster stor vikt vid åklagarnas språkkunskaper. Vissa tjänster i de nya stordistrikten bör ha högre språkkunskapskrav för att tillgodose behovet av åklagartjänster på svenska.

För mera information, kontakta:
Folktingsordförande Astrid Thors tfn: 050-512 1580

Liknande