Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Wideroos ny ordförande för Folktinget

Publicerad den:

Folktinget valde i dag en ny styrelse och ordförande, efter att migrations- och Europaminister Astrid Thors meddelade att hon avgår som folktingsordförande. Till ny ordförande för Folktinget valdes Ulla-Maj Wideroos. Till I vice ordförande valdes Richard Sjölund (fsd) och till II vice ordförande valdes Kimmo Sasi (saml.).

Sessionen omfattade även en resolution om hur språklagen förverkligas i praktiken. I
resolutionen kräver Folktinget att statsrådet ger klara signaler om att språklagens tillämpning ska förbättras och gå från enbart formella krav till faktiska språkkunskaper och sådan språklig service som ställer medborgarnas behov i centrum. Myndigheternas ledning måste ta ansvar för att organisationen fungerar på båda språken utifrån de verkliga behoven. Detta förutsätter både språkstrategier och opartiska utvärderingsinstrument.

I samband med sessionen ordnade Folktinget ett seminarium med rubriken Hur fungerar övervakningen av de språkliga rättigheterna? Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedt redogjorde för justitieombudsmannens arbete med klagomål som gäller språkliga rättigheter.

Sessionen omfattade en proposition om undervisningen i svenska som andra inhemska språk, i vilken Folktinget tar fasta på att dagens språkfärdigheter i svenska inte överensstämmer med förverkligandet av de språkliga rättigheterna enligt grundlagen. Folktinget föreslår att det kommunalt och statligt vidtas åtgärder för att främja det svenska språkets ställning. Detta måste ske bland annat genom att svenskundervisningen tidigareläggas och kursantalet och kursutbudet ökas.

Den avgående folktingsordföranden Astrid Thors tackade på styrelsens vägnar Christian Brandt för hans 25 år som folktingssekreterare genom att tilldela honom Bojan Sonntags pris på 5000 euro. Priset tilldelas personer som gjort ett betydelsefullt arbete för det svenska i Finland.

Till Folktingets styrelse 2007–2009 valdes följande personer:

Ordinarie  / Ersättare
Ordförande: Ulla-Maj Wideroos sfp / Malin Berglund sfp
I vice ordf.: Richard Sjölund fsd / Nancy Lökfors fsd
II vice ordf.: Kimmo Sasi saml. / Michael Sandbacka saml.

Styrelsen:
Hans Snellman sfp / Benjamin Andberg sfp
Kjell Herberts sfp / Annika Kvist-Östman sfp
Gunvor Skogman sfp / Anna-Lena af Hällström sfp
Gia Alexandersson sfp / Kjell Wennström sfp
Dan Johansson sfp / Tiina Kujala sfp
Henrik Creutz sfp / Henrica Bargum sfp
Christel Liljeström sfp / Marie Lundell sfp
Martin Lilius sfp / Jan-Erik Eklöf sfp
Peter Nordman sfp / Viveca Bäck sfp
Hildur Boldt fsd / Anna Sundback fsd
Mariann Skog-Södersved vf / Jan-Otto Andersson vf
Charlotta Niemistö kd / May-Gret Axell kd
Stina Nybäck gröna / Flemming Bergh gröna
Helena Tornberg c / Patrik Hackman c
Jan Salmén c, Åland / Annsofi Joelsson c, Åland

Folktingets ledamöter sammanträdde till session i Korsholm 21–22 april 2007.
Resolutionen finns bifogad.

För mera information, kontakta:
Folktingssekreterare Christian Brandt, tfn 050-555 71 32
Folktingsordförande Ulla-Maj Wideroos, tfn 050-511 31 41

Liknande