Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Sitras planerade patientdatasystem

Publicerad den:

På Sitra arbetar man för att utveckla ett nationellt papperslöst system för patientdata inom hälso- och sjukvården, men man har hittills inte utvecklat systemet så att det betjänar patienterna också på svenska. Folktinget framhåller i ett brev till Sitras överombudsman Esko Aho att det är betydligt enklare och billigare att redan från början planera programmet så att olika språkalternativ är möjliga.

Patienten kommer själv att ha tillgång till informationen, och därför måste systemet verkligen stöda information och vård åtminstone på landets nationalspråk finska och svenska. I systemet lagras alla uppgifter om patienten elektroniskt, och det innefattar bland annat remisser, vårdanvisningar, intyg, dokumentmallar och debiteringssystem.

Folktinget understryker att den elektroniska patientjournalen i framtiden kommer att vara en nyckel till obrutna, fungerande vårdkedjor. Därför är det bekymrande att man inte redan i planeringsskedet har insett att ett patientdatasystem som fungerar på nationalspråken eller flera språk kan bidra till att förbättra servicen på svenska på ett kostnadseffektivt sätt. Personalen får omedelbart en signal om vilket språk klienten talar. Dessutom medför det en möjlighet till att centralisera översättningen av t.ex. vårdanvisningar.

På Sitra har utgångspunkten hittills varit att kommunerna bestämmer om språktjänsterna då de beställer programmet.

 

För mer information kontakta:
Folktingets hälsopolitiska utskotts ordförande Britta Lindblom, tfn: 040-507 35 03
Biträdande folktingssekreterare Viveca Lahti, tfn: 050-337 53 20

Liknande