Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Oberoende grundlagsutskott en fråga om rättsstatens trovärdighet

Publicerad den:

Statsminister Kiviniemi antyder i en intervju för Svenska Yle att det grundlagsutskott som utses efter nästa val, bör bestå av personer som har beredskap att prioritera ner de språkliga grundrättigheterna till förmån för andra rättigheter. Vilka dessa andra rättigheter är eller kunde vara, förblir oklart.

Uttalandet hör inte hemma i en nordisk rättsstat. Det är otänkbart att Finland skulle slå in på en väg där grundlagsutskottet politiseras för att anpassas till statsministerns politiska agenda.

– Vi efterlyser klara ställningstaganden från alla partier när det gäller synen på grundlagsutskottets roll och sammansättning. Frågan är synnerligen allvarlig. Statsministerns uttalande har återverkningar för synen på hela vårt politiska system. Här handlar det om fundamentet för den finländska rättsstaten. Vi vill inte ha ett läge där grundlagsutskottet den ena dagen köpslår om de grundläggande språkliga rättigheterna för att nästa dag köpslå om – ja, vilka andra grundläggande rättigheter då, frågar sig Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson.

Folktinget vill slå vakt om principen om att varken statsministern eller övriga ministrar ska blanda sig i grundlagsutskottets arbete. Ett oberoende grundlagsutskott är en fråga om Finland som trovärdig rättsstat.

För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377


 

Liknande