Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Invänta Ahtisaari-gruppens rapport om svenskan

Publicerad den:

Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson välkomnar en diskussion på partiledarnivå om svenskan i Finland. Henriksson framhåller emellertid att partierna bör invänta den rapport som styrgruppen under ledning av president Martti Ahtisaari kommer att presentera under våren.

– Folktinget välkomnar alla seriösa diskussioner om svenskans ställning i landet. Om partiledarna anser det vara befogat att mötas för att diskutera svenskan och tvåspråkigheten i Finland, så har Folktinget lyckats i sin målsättning att föra upp frågan på högsta politiska nivå, säger Henriksson.

Henriksson poängterar att denna diskussion bör omfatta alla partiledare och att det dessutom bör finnas ett seriöst diskussionsunderlag. En ostrukturerad diskussion om svenskundervisningen i de finska skolorna leder ingen vart.

– Jag vill hänvisa till att styrgruppen som arbetar med att utforma ett handlingsprogram för ett Finland med två levande nationalspråk, inte ännu har gett sin rapport. Styrgruppen består av riksdagsledamöter från alla riksdagspartier med svenskspråkig verksamhet, samt ledande tjänstemän från olika samhällssektorer. Arbetet fokuserar på svenskans ställning från ett brett perspektiv. Efter att rapporten är klar, finns också ett tungt vägande underlag för diskussioner, säger Henriksson.

Henriksson konstaterar också att partiernas rundabordsdiskussioner har en viktig uppgift att fylla när det gäller debatten om svenskan och tvåspråkigheten.

– Rundabordsdiskussionerna är ett socialdemokratiskt initiativ som Folktinget sätter stort värde på. Värdskapet alternerar mellan partierna, och Folktinget sköter de praktiska arrangemangen. Samtliga närvarande får också sin röst hörd vid rundabordsdiskussionerna, säger Henriksson.


För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377
 

Liknande