Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Presidentti Ahtisaari vaatii voimatoimia

Publicerad den:

Folktinget asetti keväällä 2010 johtoryhmän laatimaan presidentti Martti Ahtisaaren johdolla toimintaohjelman Suomen kahden elinvoimaisen kansalliskielen puolesta. Johtoryhmä esitteli loppuraporttinsa tänään pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Ahtisaari vaatii tulevalta hallitukselta voimatoimia ja aktiivista kielipolitiikkaa.

– Vaadimme maan johtavilta päättäjiltä nyt poliittista tahtoa maan kansalliskielten puolustamiseen ja odotamme, että ehdotuksemme saavat vastakaikua ja että ne otetaan mukaan seuraavaan hallitusohjelmaan, sanoo presidentti Martti Ahtisaari.

– Seuraavan hallituksen on laadittava pitkän aikavälin kielistrategia Suomen kahden kansalliskielen tukemiseksi ja kehittämiseksi, ja hallituskaudelle 2011–2015 tarvitaan konkreettinen kielipoliittinen toimintasuunnitelma.

– Hallituksen tulee myös nimittää kansalliskielistä vastaava ministeri, jolla on selkeä vastuu siitä, että ministeriöt ja muut viranomaiset täyttävät kielelliset velvollisuudet. Hyvä kielilaki ei riitä. Sitä on myös sovellettava ja seurattava, jatkaa Ahtisaari.

Toimintaohjelmassa ehdotetaan myös, että oikeusasiamiehen kanslian yhteyteen perustetaan kieliasiamiehen virka käsittelemään yleisön valituksia ja valvomaan, että viranomaiset toimivat kansalliskieliä eli suomea ja ruotsia koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Johtoryhmä pitää vakavana ongelmana sitä, että ruotsin taidot ovat heikentyneet viime vuosina ja ehdottaa siksi useita konkreettisia toimia. Ruotsin opinnot tulisi aloittaa viimeistään 6. vuosiluokalla. Opetussuunnitelman perusteet tulisi käydä läpi ja niitä tulisi kehittää siten, että painotus olisi tulevaisuudessa viestintävalmiuksissa.

– Se, että yhä harvemmat oppilaat lukevat ruotsia, on osa yleistä ja huolestuttavaa kieliopintojen vähenemistrendiä. Seuraavan hallituksen on ryhdyttävä nopeisiin toimiin suomalaisten kielitaidon parantamiseksi. Tarvitsemme sitä Pohjoismaiden ja EU:n kanssa tehtävää yhteistyötä varten. Ehdotamme, että hallitus laatisi kansallisen kielitavoitteen, jossa määritellään suomalaisten tarvitsema kielitaito. Ehdotamme myös, että ylioppilastutkintoa uudistetaan niin, että pakollisia olisivat äidinkielen lisäksi kaksi muuta kieltä, sanoo presidentti Ahtisaari.

Hoitoalalla on suuria kielellisiin oikeuksiin liittyviä puutteita, ja johtoryhmä vaatii tehokkaampaa valvontaa ja seurantaa ongelman korjaamiseksi. Kaikilla kaksikielisillä sairaanhoitopiireillä sekä kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltoyksiköillä tulisi olla kieliohjelma tämän järjestämiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi puolestaan täsmentää lainsäädäntöä, jotta potilaalle taataan käytännössä oikeus saada potilasasiakirjat omalla kielellään.

Toimintaohjelman (PDF) löydät täältä
Lisätiedot:
Ohjelmapäällikkö Markus Österlund, puh. 040 836 7686
 

Liknande