Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Nu måste partierna bekänna färg i språkfrågan

Publicerad den:

Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson (SFP) fokuserade på Handlingsprogrammet för ett tvåspråkigt Finland i sitt öppningstal på Folktingets session i Karleby. Henriksson gladdes åt de konkreta och realiserbara åtgärder som styrgruppen, med president Martti Ahtisaari som ordförande, tagit fram och dels efterlyste hon den politiska viljan och ställde två raka frågor till alla i riksdagens verkande partiers partiledningar.

– För att få reda på vilken beredskapen verkligen är att ställa sig bakom de mål som finns inskrivna i handlingsprogrammet, undrar jag som Folktingets ordförande om du och ditt parti anser att det är viktigt att Finland också framöver är ett land med två nationalspråk, finska och svenska?

Henriksson ville också veta om partierna och partiledningen är beredda att i de kommande regeringsförhandlingarna på allvar beakta Ahtisaari-gruppens handlingsprogram för ett Finland med två nationalspråk.

Folktingsordförande Henriksson lyfte i sitt tal fram att det behövs en långsiktig språkstrategi kompletterad med ett konkret språkpolitiskt handlingsprogram för den kommande regeringsperioden.

– Det behövs också en minister med ansvar för de bägge nationalspråken, och med ansvar för att denna långsiktiga strategi blir uppgjord och för att det konkreta handlingsprogrammet för regeringsperioden också ser dagens ljus och efterföljs på alla nivåer och på alla ministerier, sade Henriksson.

Henriksson gladdes också över att öppna sessionen just i Karleby, efter den långa kamp som Folktinget fört kring den så kallade Karlebyfrågan.

– På sessionen i Raseborg för två år sedan godkände vi en resolution i vilken vi starkt tog ställning för att Karleby och Mellersta Österbotten måste orienteras söderut i den kommande regionförvaltningsreformen. I dag känns det verkligen som om vi fick lön för mödan.

– Det är en lättnad att få stå här i Karleby stadshus och konstatera att vi gjorde det! Karleby landade rätt i regionförvaltningsreformen, orienteringen blev söderut och grundlagen var med oss i vår kamp.

För mera information, kontakta:
Folktingsordförande Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377

Liknande