Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget stöder finskan i Sverige

Publicerad den:

Folktinget anser det är viktigt att stöda arbetet med att stärka finska språkets ställning i Sverige. Den sverigefinska minoriteten är störst av Sveriges minoriteter. Syftet med den nya minoritetsspråkslagen är att de svenska myndigheterna ska stärka finskans ställning inom det finska förvaltningsområdet, dit hittills 32 kommuner har anslutit sig. Lagen har nu varit i kraft i drygt ett år.

Folktinget stöder detta arbete genom att samarbeta med sverigefinnarna, och Sverigefinska riksförbundet är en viktig samarbetspartner. Under det senaste året har flera delegationer från Sverige träffat Folktinget. Språklagstiftningen, tvåspråkigheten i praktiken och Folktingets intressebevakning har funnits på agendan. Samarbetet uppskattas av alla parter.
Folktinget samarbetar också med Finlands ambassad i Stockholm kring myndigheternas service på finska i Sverige. Det här är ett givande arbete, som förverkligas genom att Folktinget via seminarier bidrar med information, idéer och material till kommuner i Sverige som hör till det finska förvaltningsområdet.
Folktinget konstaterar att en starkare ställning för finska språket i Sverige också har positiva effekter för svenskan i Finland, och att vi har mycket att lära oss av varandras arbete.


Ytterligare information:
folktingssekreterare Stefan Svenfors, tfn 050-512 0420
språkskyddssekreterare Peggy Heikkinen, tfn 050-359 5506
 

Liknande