Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Äntligen – en språkstrategi

Publicerad den:

Jyrki Katainen presenterade i fredags det nya regeringsprogrammet. Programmet innehåller flera skrivningar gällande svenskans ställning i Finland. Folktinget tillsatte våren 2010 en styrgrupp under ledning av president Martti Ahtisaari för att utarbeta ett handlingsprogram för ett Finland med två levande nationalspråk. Syftet var uttryckligen att påverka regeringsförhandlingarna.

– Jag är lättad och glad över att den nya regeringen nu förbinder sig att utarbeta en övergripande, långsiktig språkstrategi för hur Finlands två nationalspråk ska stödjas och utvecklas. Det här är ett oerhört viktigt steg i ledet att trygga svenskans ställning i landet och möjligheterna att få service på det egna modersmålet, säger Folktingets ordförande, riksdagsledamoten Anna-Maja Henriksson.

– Att regeringsprogrammet nämner Ahtisaarigruppen vid namn och skriver att regeringen ska ta i betraktande gruppens förslag i utvecklandet av de språkliga rättigheterna, ser jag som en stor arbetsseger och ett bevis för att det lönar sig med ett målmedvetet, långsiktigt och tvärpolitiskt agerande i språkfrågorna, säger Henriksson.

– Folktinget och Ahtisaarigruppen hade också efterlyst ett tydligare ansvarstagande för språkfrågorna genom att en minister vid sidan av sitt övriga ministerskap får ansvar för nationalspråken. Den lösning regeringen nu går in för innebär att utarbetande av språkstrategin lyder under statsministerns ansvarsområde. Detta betyder att regeringen uttryckligen fäster största uppmärksamhet vid utvecklandet av landets tvåspråkighet, säger Henriksson.

Regeringsprogrammet kommer att innebära stora förändringar inom förvaltningen. Därför är det oerhört viktigt att det ingår flera skrivningar som tryggar de finsk- och svenskspråkigas möjligheter att få service på eget modersmål på lika villkor då reformer genomförs.

– Det finns goda förutsättningar för en aktiv språkpolitik under den kommande regeringsperioden. Vi på Folktinget kommer givetvis att fortsätta agera vakthund för att Finlands regering ska uppfylla sina lagstadgade skyldigheter. Europarådet har upprepade gånger kritiserat Finland angående svenskans ställning och möjligheterna att få service på svenska. Jag är glad över att Finlands regering nu jobbar aktivt för att bryta udden av denna kritik, avslutar Henriksson.

För mera information, kontakta:
Folktingsordförande Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377

Liknande