Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Henriksson lämnar Folktinget

Publicerad den:

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) avsäger sig uppdraget som ordförande för Svenska Finlands folkting. Henriksson meddelade om sitt beslut vid Folktingets arbetsutskottsmöte idag på förmiddagen. Henriksson säger att uppdraget som justitieminister inte är förenligt med ett ordförandeskap i en intressebevakningsorganisation som Svenska Finlands folkting.

– Jag har trivts utmärkt som ordförande för Folktinget och det har varit en intensiv och givande period. Men det är omöjligt att kombinera uppdragen och därför har jag valt att avsäga mig ordförandeskapet i Folktinget med omedelbar verkan. Beslutet är i sig odramatiskt och en naturlig följd av mitt nya uppdrag som justitieminister.  Jag vill också understryka att Folktinget fortsättningsvis har en mycket viktig uppgift att fylla och samtidigt önska all framgång i det fortsatta arbetet, säger Henriksson.

Folktinget kommer att välja en ny ordförande vid en extra session i början av september. Fram till dess så sköts ordförandes uppgifter av Folktinget första vice ordförande Steven Frostdahl (SDP)

För mera information.

Anna-Maja Henriksson  050 -5122377
Steven Frostdahl 044 3652925
Folktingssekreterare Stefan Svenfors 050 5120420

Liknande